U-14: Okres przygotowawczy.

Okres pryg. -zima 2018,U-14